Library (Kanpur BAR Association) Court Compound (Kanpur BAR Association) Office (Kanpur BAR Association) Computer Room
Association's Ex-presidents
S. No. Name Address
1. Shri Ram Balak Mishra 120/503 Shivaji Nagar, Kanpur
2. Shri P.N. Balla  10/436 Chandralok Khalasi Line, Kanpur
3. Shri O.N. Seth 47/68 Hatiya, General Ganj, Kanpur
4. Shri Gopi Shyam Nigam 111/151 Harsh Nagar, Kanpur
5. Shri Ram Prasad Gupta 113/93 Shri Dham, Swaroop Nagar, Kanpur
6. Shri Ram Krishna Awasthi 2/504 Azad Nagar, Kanpur
7. Shri Gopal Krishna Pandey 118/618 Kaushalpuri, Kanpur
8. Shri Laxmi Narayan Awasthi 3/183 Vishnupuri, Kanpur
9. Shri Vishwanath Kapoor 307 3rd Kankad Apptt., Swaroop Nagar, Kanpur
10. Shri Ravindra Kumar Tripathi  72/10 Sutar Khana, Kanpur
11. Shri Surendra Kumar Bajpai 12/44 Gwaltoli, Kanpur
12. Shri Surendra Pratap Singh 106/25-A Gandhi Nagar, Kanpur
13. Shri Manharan Gopal Awasthi Shivala, Kanpur
14. Shri Ganesh Kumar Dixit 3A/40 Azad Nagar, Kanpur
15. Shri Indrapal Bhadauria 117/800M, Kakadeo, Kanpur
16. Shri Ajeet Shukla 36/1 Kailash Nagar, Kanpur
17. Shri Ramendra Singh Katiyar 621/23 W-Block Scheme-2 Juhi-Kalan, Kanpur
18. Shri Suresh Singh Chauhan 308 Vikas Nagar, Kanpur
19. Shri Satyendra Kumar Dwivedi 127/735 W-1 Saket Nagar Kanpur
20. Shri Hari Prasad Yadav 10/406 Khalasi Lines, Kanpur
21. Shri Tarunendu Kumar Bajpai 127/786 W-1 Saket Nagar, Kanpur
22. RADHA KRISHNA PANDEY 46 M I G- K D A colony Gangavihar jajmau
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content