Library (Kanpur BAR Association) Court Compound (Kanpur BAR Association) Office (Kanpur BAR Association) Computer Room
Ex-president Contact
S.No. Name Address Contact No.
1. Shri Balak Mishra 120/503 Shivaji Nagar, Kanpur 05122297450, 05122235579
2. Shri P.N. Balla  10/436 Chandralok Khalasi Lines, Kanpur 05123095792, 05122554119
3. Shri O.N. Seth 47/68 Hatiya, General Ganj, Kanpur 05122367919
4. Shri Gopi Shyam Nigam 111/151 Harsh Nagar, Kanpur 05122525567, 9839086500
5. Shri Ram Prasad Gupta 113/93 Shri Dham, Swaroop Nagar, Kanpur 05122550265, 05122545509
6. Shri Ram Krishna Awasthi 2/504 Azad Nagar, Kanpur 05122560486
7. Shri Gopal Krishna Pandey 118/618 Kaushalpuri, Kanpur 05122295767, 9839445669
8. Shri Laxmi Narayan Awasthi 3/183 Vishnupuri, Kanpur 05122561215, 9336112681
9. Shri Vishwanath Kapoor 307 3rd Kankad Apptt., Swaroop Nagar, Kanpur 05122531758, 05122330762
10. Shri Ravindra Kumar Tripathi  72/10 Sutar Khana, Kanpur 05122267349, 05122330762
11. Shri Surendra Kumar Bajpai 12/44 Gwaltoli, Kanpur 05122538101, 9450128823
12. Shri Surendra Pratap Singh 106/25-A Gandhi Nagar, Kanpur 05122541008, 9839117766
13. Shri Manharan Gopal Awasthi Shivala, Kanpur 05122361392, 9838428647
14. Shri Ganesh Kumar Dixit 3A/40 Azad Nagar, Kanpur 05122560359, 9839041046
15. Shri Indrapal Bhadauria 117/800M, Kakadeo, Kanpur 9839457147
16. Shri Ajeet Shukla 36/1 Kailash Nagar, Kanpur 9415474584
17. Shri Ramendra Singh Katiyar 621/23 W-Block Scheme-2 Juhi-Kalan, Kanpur 9415483522
18. Shri Suresh Singh Chauhan 308 Vikas Nagar, Kanpur 9336128703
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content