Library (Kanpur BAR Association) Court Compound (Kanpur BAR Association) Office (Kanpur BAR Association) Computer Room
Ex-general Secretary Contact
S.No. Name Address Contact No.
1. Shri Krishna Gupta 61/21 Canal Road, Cantt., Kanpur 05122315050, 9336342482
2. Shri N.K. Nayar 112/274-A Swaroop Nagar, Kanpur 05122557286, 9336101740
3. Shri Yuddhvir Singh Chauhan 126/35 G block, Govind Nagar, Kanpur 05122303201
4. Shri Harish C. Srivastava 128/164 (12) K block, Kidwai Nagar, Kanpur 05122643319, 9450344262
5. Shri Rajendra Kumar Gupta 133/93 Shri Dham, Swaroop Nagar, Kanpur 05122550265, 9839160095
6. Shri Yogendra Swaroop 15/96 Civil Lines, Kanpur 05122306208, 05122306209, 9415161027
7. Shri Nasiruddin 97/137 Talaq Mahal, Kanpur 05122354534, 05122079978
8. Shri Suresh Singh Chauhan 08 Vikas Nagar, Kanpur 05122582440, 9336128703
9. Shri Avinash Chandra Bajpai 36/1 Kailash Mandir, Kanpur 9415050128
10. Shri Indiver Bajpai 104/A/244-B, Rambagh, Kanpur 9451212800
11. Shri Naresh Chandra Tripathi Sarvodaya Nagar, Kanpur 9415074900
12. Shri Anup Kumar Dwivedi 69 Chawani cantt, Kanpur 9415040748
13. Shri Piyush Awasthi 3/185 Vishnuuri, Kanpur 9336231212
14. Shri Sarvesh Kushwaha 125L/48 Govind Nagar, Kanpur 9415050264
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content
  • Ads Content